Priser

Priserne er vejledende. Det er ikke sikkert, at fotoopgave og priser passer med de her nævnte eksempler. Det blot for at give et indtryk af prisniveauet. Ofte vil man aftale det hele på forhånd.

 

Portræt, en person.

Et billed printet og i ramme, A4 eller A3: 500,- til 600,-kr. Er der tale om flere personer stiger prisen med ca 200,-kr.

Billedet kan leveres digitalt – USB-stik – i høj opløsning. F.eks. 8 stk: 1000,-kr

Billedet kan også leveres i en lavere opløsning til f.eks. Facekook, ansøgning o.s.v.

Familiefest: 

Bryllup, konfirmation osv. For optagelse af brudepar, konformant osv. gælder nogenlunde de samme priser som for portræt.

“Rundt om bordet – optagelser” ca. 50 stk. ca. 1000,-kr

Jeg har også mulighed for at levere billeder i form af en fotobog. Det er alt sammen noget man aftaler på forhånd, eller redigerer sammen. Prisen vil varierer fra projekt til projekt, men vil typisk ligge på ca. 1000,-kr.

Scan af negativer og dias. Jeg kan leverer scan af gamle negativer og dias i høj kvalitet. De kan komme til at fremstå i en god kvalitet. dette gælder også gamle papirbilleder.

Kunstfoto.

Der er ikke meget tradition for handel med kunstfoto i Danmark – endnu da. Jeg er medlem af Kunstgruppen Djurs. www.kunstgruppendjurs.dk  Her har jeg nogle overvejelser omkring kunstfoto. Jeg udstiller jævnligt mine billeder.

Kunst-billeder leveres ikke digitalt. Billederne kan til  gengæld leveres i den størrelse og udførelse man ønsker. Erhverver man sig et kunstfoto, vil dette billed være signeret og billedet vil ikke længere optræde på udstillinger, dog vil jeg forbeholde mig ret til fortsat at benytte det solgte billed på f.eks. hjemmeside, brochure m.v.

Prisen på et af mine kunstfoto vil typisk ligge på fra 800,-kr og til 1200,-kr